Suzana Khenfar

Dent. asist.

Rođena je u Rijeci gdje je i završila školu za Kadrove u zdravstvu, zubotehnički smjer. Nakon diplome volontirala u KBC Susak. Iskustvo je stekla radeći u privatnim stomatološkim poliklinikama i ordinacijama, a obogatila ga je radeći kao voditelj u uslužno-trgovačkim djelatnostima.

 

Nakon završetka školovanja u učilištu Ambitio dobila je licencu za rad kao dentalni asistent. Tijekom rada završila je tečaj za računalnog operatera, dodatno je stjecala znanje na radionicama i tečajevima koje i danas redovito pohađa.

Danas je dio tima dental mimica, svakom pacijentu pristupa s puno razumijevanja i truda, a posebnu pažnju poklanja djeci te ih sa velikim strpljenjem uči suradnji sa stomatologom.

 

Srdačnost, toplina, nježnost i umirujući ton su najbolji alati za dobar odnos s pacijentom i njihovu opuštenost i sigurnost u stomatološkoj ordinaciji. Smatra da je posao asistenta pomoći pacijentu i omogućiti mu što ugodnije iskustvo tijekom dentalnih tretmana.
 Tečno govori talijanski i njemački jezik.

Kontakt

  • +385 (0)1 373 0303
  • info@ordinacija-mimica.hr
  • Ponedjeljak – petak: 08:00–20:00